Categorie

„Dumnezeu îşi găseşte sălaş în fiecare fiinţă umană care se deschide spre Împărăţia cerurilor“

Data evenimentului:
Publicat

Miercuri, 25 martie 2015, în ziua când Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Buna Vestire, Mănăstirea Durău din judeţul Neamţ şi-a serbat hramul. Sutele de credincioşi prezenţi la sărbătoarea aşezării monahale, veniţi din mai multe judeţe ale ţării, au participat cu evlavie la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Răspunsurile la slujba arhierească au fost date de maicile şi surorile de mănăstire, care s-au îngrijit şi de buna desfăşurare a agapei pentru toţi închinătorii prezenţi.

Mănăstirea Durău din judeţul Neamţ şi-a sărbătorit miercuri hramul. Credincioşi din întreaga zonă a Moldovei au participat la acest moment de sărbătoare, precum şi numeroşi părinţi stareţi de la mănăstirile din împrejurimi. După citirea Evangheliei, conform tradiţiei, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a adresat un cuvânt de învăţătură, în care a punctat semnificaţiile sărbătorii Bunei Vestiri: „Dumnezeu a coborât pe pământ, a luat trup din trupul nostru, din trupul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, şi a alungat prin aceasta îngerii cei cu sabie de foc, care păzeau uşa raiului, ca nimeni să nu intre într-însul. Vestea cea rea a izgonirii lui Adam şi a Evei din rai a fost defiinţată prin vestea cea bună a coborârii Fiului lui Dumnezeu pentru noi şi printre noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire. Acest eveniment plin de har s-a întâmplat acum mai bine de două milenii prin dialogul dintre îngerul lui Dumnezeu şi Sfânta Fecioară Maria. La acceptul «Fie mie după cuvântul tău», Dumnezeu s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei Maria şi în pântecele lumii. Întruparea Mântuitorului Hristos are drept consecinţă faptul că Dumnezeu îşi găseşte sălaş în fiecare fiinţă umană care se deschide spre Împărăţia cerurilor“.

Scurt istoric

Biserica actuală a MănăstiriiDurăua fost construită între 1832-1835 pe locul unei vechi biserici de lemn, de către câţiva călugări de la Mănăstirea Neamţ şi Secu, ajutaţi de schimonahia Safta Brancoveanu şi de trei negustori din Piatră Neamţ, aparţinând mănăstirii de maici. Biserica a fost sfinţită de Mitropolitul Veniamin Costachi, primind hramul 'Buna Vestire'. Între cei care au pictat biserica amintim pe monahii Macarie, Pimen şi Ghervasie şi Nicolae Tonitza şi ucenicii săi. Din 1959, Mănăstirea Durau a funcţionat ca biserica de parohie, apoi că schit de călugări, iar din 1991 a redevenit mănăstire de maici.Tot în anul 1991, în cadrul Mănăstirii Durău, prin grija Preafericitului Părinte Daniel, în vremea arhipăstoririi sale ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a luat fiinţă Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul“, loc de promovare a spiritualităţii ortodoxe în dialog ecumenic naţional şi internaţional, în cadrul căruia se desfăşoară activităţi pastoral-misionare, cultural-sportive şi social-filantropice, fiind organizat ca subunitate a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Centrul, care deţine şi 290 de locuri de cazare, oferă facilităţi pentru organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii, punând la dispoziţie săli de conferinţe, bibliotecă şi un paraclis pentru rugăciune. Slujba de sfinţire a centrului cultural pastoral s-a oficiat pe 30 octombrie 1995, în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a mai mulţi întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe surori.

Obştea mănăstirii numără în prezent 30 de maici, stareță fiind stavrofora Raisia Lungu.

Citește alte articole despre: